Cookie Policy

De Nederlandse uitleg, met Nederlandse links, vindt u hieronder.

Following the EU e-privacy directive, the Dutch Telecommunication Act became effective on June 5 2012. According to this so-called “cookie law” every website has to get their visitors’ informed consent  before placing cookies on their browsers.
That makes the Dutch legislation stricter than the EU directive, and also stricter than legislation in other EU countries.

Cookies are small text files that are sent to your computer when visiting a website, and are stored by your webbrowser. Cookies are used by every website in the world. Cookies can NEVER be used to provide personally identifiable information. Neither can they infect your computer with a virus or a trojan.

This website uses two types of cookies.
Firstly, essential cookies that are necessary to make the website work properly. These do not contain any personal information. For this type of cookies the law does not require consent.
Secondly, cookies used by Google Analytics, a statistics program. This program provides useful visitors’ information: the country they come from, what browser they use and which pages they visit. These statistics are used to help improve the website. Almost every website in the world uses such statistics programs. No personal information, like name, address, etc. can be detected.
My Blogger blog also uses Google Analytics.

What are cookies? 

How to delete cookies.

How to control cookies.

If you don’t want data to be sent to Google Analytics.

 ~~~~~~

Gebaseerd op de EU e-privacy richtlijn is op 5 juni 2012 de Nederlandse Telecomwet, de zg. “cookie-wet”, van kracht geworden. Op grond hiervan is iedere website verplicht u te informeren over de cookies die tijdens uw websitebezoek worden gebruikt. Bovendien moeten bezoekers expliciet toestemming geven voor het plaatsen van cookies.
De Nederlandse wetgeving is hiermee strenger dan de EU richtlijn en ook strenger dan de wetgeving in andere EU landen.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die met het bezoeken van een website worden meegestuurd en door de webbrowser worden opgeslagen. Cookies worden door elke website ter wereld gebruikt. Cookies kunnen NOOIT gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze je computer niet infecteren met een virus of trojan.

Deze website maakt gebruik van twee soorten cookies.
Ten eerste zijn dat de zg. functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website. Deze bevatten geen persoonlijke informatie. Hiervoor is volgens de wet geen toestemming vereist.
Ten tweede maakt deze site gebruik van een statistieken-programma, namelijk Google Analytics. Dit programma laat zien hoeveel bezoekers op de website komen, uit welk land ze afkomstig zijn, welke browser ze gebruiken en welke pagina’s ze bekijken. Dit zijn handige statistieken met nuttige informatie om de website te verbeteren. Vrijwel iedere website ter wereld maakt van dergelijke statistieken-programma’s gebruik. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, enz. kunnen hiermee niet gedetecteerd worden.
Ook mijn Blogger-blog gebruikt Google Analytics.

Meer informatie over cookies.

Hoe kunt u cookies van uw browser verwijderen.

Hoe kunt u cookies weigeren.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat er geen gegevens naar Google Analytics worden gestuurd.